Kako izgleda trend upada

Padajoči trend se nanaša na cenovno gibanje para, ki se sčasoma niha skozi časovno obdobje.
Čeprav se cena občasno giblje višje ali nižje, so za padajoče trende sčasoma značilni nižji in nižji padci.